Start

OBS! Ingen båtuthyrning under 2024


Västersjöns Fiskevårdsområdesförening bildades genom ett lantmäteribeslut 1974 som en sammanslutning av cirka 150 fastigheter runt sjön. Vissa fastigheter har flera ägare, och vi har därför cirka 250 olika så kallade vattenägare i föreningen. Största delägare är Rössjöholms Gods som representerar cirka 60 procentandelar.

 

Sedan bildandet säljer fiskevårdsföreningen fiskekort. Arbetet med detta sker huvudsakligen ideellt. Arbetet i föreningen sköts av en styrelse på 6 ledamöter och två suppleanter. Fiskekort
Från och med 1 april 2024 är det endast möjligt att lösa elektroniska fiskekort. All annan försäljning av fiskekort har upphört.

Du köper ditt fiskekort elektroniskt via ifiskes hemsida, appen eller SMS. Det skickas till dig som SMS och Mail (med en PDF), och du kan även se det i en kostnadsfri App för smartphones. Betalningen sker med Swish, banköverföring, Paypal, kort eller faktura.


Båtuthyrning
Västersjöns fiskevårdsområde har tagit beslut att inte ha någon båtuthyrning under år 2024.
Vårdfiske(reduktionsfiske)
Västersjön har visat sig bli långsamt allt mera näringsrik, trots att lantbruk inte i någon större omfattning bedrivs i närheten av sjön, vilket är en nackdel för sjöns långsiktiga utveckling.

I Västersjön utförs vart femte år provfiske.Provfiske är en fiskevårdande åtgärd som används för att få en uppfattning om fiskbestånden i vattnet. Vid dessa provfisken har detvisat en tilltagande andel mört och annan vitfisk i sjön, vilket gör att den naturliga balansen mellan rovfisk och betesfisk är i obalans. Den rikliga förekomsten av dessa fiskarter i Västersjön är också en bidragande orsak till den tilltagande grumligheten i vattnet.

Vårdfiske innebär att braxen och mört fiskas upp med syfte att motverka övergödningen och få en bättre vattenkvalitet och ekologisk status med klarare vatten, minskad algblomning, ökad biologisk mångfald och bättre förutsättningar för rovfisk.
FVO har beslutat att vårdfiske ska utföras med bottengarn på olika platser i Västersjön 2024. Detta kommer att ske från och med v. 16 till och med v.22
Under denna periodfår fiske ej bedrivas närmare än 100 meter från redan utsatt bottengarn.
Redskapen kommer att vara utmärkta med vita dunkar.


Styrelsen
Västersjöns Fiskevårdsområde
Ugglehults badplats ligger i sjöns nordvästra hörn.


En stor fiskevårdsplan har tagits fram för att underlätta beslut.


En stor undersökning med provfiske har genomförts.
En musselinventering gjordes också.

De kan laddas ner i sin helhet genom att högerklicka
på respektive länk nedan, därefter välja "Spara mål/länk som".


Det går också att läsa dem direkt vid vanligt klick på respektive länk.


Sidan publicerad 2012-02-07,

uppdaterad 2024-06-02