Fisket

Välkommen till Västersjöns fiskevårdsområdes hemsida

Album

                              Kortautomat vid bilparkering,

        N 56° 19.844 E012° 59.981

 

Regler:

 

Betalning skall göras i förskott.

Betala fiskekort med Swishnr: 123 288 14 98

 

Den som löser fiskekort erhåller rätt att fiska med följande fiskemetoder: spinnfiske, flugfiske, mete och pimpel.

Andra redskap får ej användas.

 

Vid dragrodd eller trolling,

får högst tre spön användas per kort.

Gädda längre än 90 cm, gös längre än 70 cm och abborre längre än 35 cm skall återutsättas.

Minimilängd på gädda och gös är 45 cm.

Högsta antal gös och gädda är 3 per dag och kort.

I april och maj månad återutsättes all gös.

 

Sjön bevakas av tillsynsmän.

Dessa bär bricka eller jacka med text ”Fisketillsyn”.

Den som ertappas med att fiska utan att ha köpt gällande fiskekort kan bli polisanmäld och riskerar att bli fråntagen sina fiskeredskap, samt kan tvingas erlägga en

kontrollavgift på 500 kronor.

 


Välkommen hit för en trevlig fiskedag!

 

FÖRENINGEN VÄSTERSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

 

Styrelsen

 

 

Ungdom till och med 14 år fiskar gratis.

 


Fiskekort kan köpas hos www.ifiske.se

www.ifiske.se

 

Betalning kan ske med kontanter i

kortautomaten vid badplatsen i Ugglehult,

N 56° 19.844 E012° 59.981


Endast dagkort kan köpas på Swish.


Dagkort: 80 kr

Månadskort: 400 kr

Årskort: 800 kr